Start
Agenda
Nieuws
Leden
Reglement
Beeldmateriaal
Webwinkel
Sponsors en Links

 

Zaalreglement RAT-RC

 

1.        Minimum rijhoogte is 5mm

2.        Er rijden maximum 7 wagens tegelijk op het parcours. Vooraleer u de wagen op de piste zet, controleert u of er geen vijzen of scherpe voorwerpen uitsteken aan de onderzijde die het tapijt kunnen beschadigen.

3.        Wagens waarmee niet wordt gereden, worden in de pits geparkeerd of in de pits van het parcours gehaald

4.        Het parcours is bestemd voor rc-wagens en niet voor personen, we betreden het dus zo weinig mogelijk. Het is verboden buiten het parcours te rijden.

5.        Verbrandingsmotoren, Off-roadbanden en mousse-banden zijn niet toegelaten

6.        Piloten met 27Mhz of 40Mhz zijn verplicht eerst te controleren of hun frequentie nog vrij is. Is dit niet zo rijdt u met een andere frequentie of wisselt u af met de persoon die deze frequentie ook gebruikt. Er is nooit meer dan 1 wagen en 1 zender met dezelfde frequentie tegelijkertijd ingeschakeld om storingen te voorkomen. Bij het betreden van de piste met een Mhz-combinatie zonder het melden aan de mederijders, heeft de inrichter het recht u toegang tot de zaal te ontzeggen

7.        Bij schade aan het tapijt zal er steeds een minimum schadevergoeding worden gerekend van 10€

8.        Wees hoffelijk, sportief en respecteer de andere piloten en het materiaal. Volg het parcours en de rijrichting en probeer andere wagens te ontwijken. Hou rekening met de rijvaardigheden van de anderen. Ruzie wordt niet getolereerd

9.        Iedereen wordt geacht de zaal en de werktafels in nette staat te verlaten aan het einde van de rijdag; gebruik daarom een “pit-towel”

10.     Eigen eten en non-alcoholische dranken meebrengen is toegestaan; er wordt alleen in de pits of buiten gegeten en/of gedronken

11.     Klein ongevaarlijk afval wordt in de vuilbak gegooid, of meegenomen naar huis. Gevaarlijk afval (bv defecte accu’s of batterijen) wordt meegenomen naar huis

12.     Batterijen worden veilig geladen en ontladen, dit volgens de voorschriften van de fabrikant.

13.     Een licentie voor 1 rijdag bedraagt 5€ en wordt betaald bij het binnenkomen van de zaal

14.     Bij het huren van een wagen (aan 5€ voor de wagen incl 1 accu, €5 per extra accu) zijn eventuele kosten niet in de prijs inbegrepen. Bij schade aan het gehuurde voertuig wordt er steeds 25€ aangerekend (behalve schade aan de body).

15.     Het is bij wet verboden te roken in dit openbaar gebouw

16.     Deelnemen is op eigen risico. Noch de inrichters, noch de zaaluitbaters zijn verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen, diefstal of beschadigingen. Iedereen is verantwoordelijk voor schade aangebracht aan zichzelf, een mederijder, inrichting van de zaal en parcours en zal dit aangepast vergoeden

17.     Jongeren tot 16 jaar moeten vergezeld worden van een volwassene

18.     Het bestuur heeft ten allen tijde het recht om mensen de toegang te weigeren die zich niet aan de regels houden

19.     Iedereen die de zaal betreedt, verklaart zich akkoord met dit reglement en tekent hieronder met naam gebruikte frequentie(s) en handtekening


info@rat-rc.be